ภาษา PHP คืออะไร?

ภาษา PHP คืออะไร?

PHP เป็นภาษาแบบ Server-Side Script ซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้งานเว็บ อยู่ภายในหน้า HTML เราสามารถแทรกภาษา PHP ได้ในหน้าเดียวกับ HTML และจะถูกประมวลผลก็ต่อเมื่อมีการเข้าหน้าเว็บในเวลานั้นๆ โค๊ดภาษา PHPจะถูกแปลจาก Web Server และแปลงไปเป็นภาษา HTML เพื่อให้เว็บบราวเซอร์เข้าใจ

Read More

MySQL คืออะไร?

MySQL คืออะไร?

MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Relational Database Management System (RDBMS) เป็นฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ ค้นหา เรียงข้อมูล และดึงข้อมูล MySQL มีความสามารถให้ผู้ใช้งานเข้าดึงข้อมูลได้หลายๆคนในเวลาเดียวกันได้และมีการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว มีการกำหนดการเข้าใช้งานของผู้ใช้ในแบบต่างๆอย่างเหมาะสม ปลอดภัย MySQL ถูกใช้งานเมื่อปี 1996 แต่โปรแกรมนี้พัฒนาตั้งแต่ปี 1979 และชนะรางวัล Linux Journal Reader ‘s Choice Award 3ปีซ้อน

Read More