การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_GET

การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_GET

สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเทคนิคการรับส่งแบบฟอร์ม ชนิด $_GET ครับ โดยการรับค่าแบบ $_GET นี้จะแตกต่างแบบ $_POST ตรงที่การส่งข้อมูลจะส่งไปทาง URL ของเว็บโดยที่รูปแบบการส่งจะเป็นลักษณะดังตัวอย่างนี้

Read More

ตัวแปร อาร์เลย์ ( Array )

ตัวแปร อาร์เลย์ ( Array )

อาร์เรย์ ( Array ) คือชุดของข้อมูลที่นำมาเรียงต่อๆกันอย่างมีลำดับ โดยจัดเก็บข้อความหรือตัวเลขซึ่งสามารถเก็บลงไปได้หลายๆตัวในตัวแปรเดียวกัน การอ้างอิงข้อมูลแต่ละตัวในอาร์เรย์ จะใช้ Index หรือ Key ในการอ้างอิงนั้นๆ และตัวแปร array ใน PHP เป็นได้ทั้ง indexed array และ associative array

Read More

การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ Conditional statements

การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ Conditional statements

การเขียนโปรแกรมกำหนดเงื่อนไข (Conditional statements) คือการดำเนินการเงื่อนไขที่แตกต่างกันเพื่อทำงานบางอย่างที่เรากำหนดไว้ ซึ่งบ่อยครั้งที่เราเขียนโค๊ด จะต้องมีการทำงานคำสั่งแบบทางเลือก ซึ่งใช้ logic ในการคิดซึ่งผลลัพธ์ของเงื่อนไขจะออกมาเป็น ถูก (True) หรือ ผิด (False)

Read More

ค่าคงที่ (Constant)

ค่าคงที่ (Constant)

ค่าคงที่ (Constant) คือ ตัวแปรที่เก็บข้อมูลค่าแบบง่ายๆและเป็นตัวแปรที่ตั้งชื่อที่นิยมใช้กัน เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ เมื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปรแล้ว โดยการตั้งชื่อจะใช้ภาษาอังกฤษและส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่กำหนดชื่อตัว แปรค่าคงที่

Read More

การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_POST

การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_POST

สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเทคนิคการรับส่งค่าแบบฟอร์ม ชนิด $_POST ครับ โดยปกติการรับค่า Input ต่างๆเข้ามาประมวลผลด้วย PHP ซึ่งอาจจะนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล เราจะใช้ HTML Tag ที่ชื่อว่า

เป็นฟอร์มรับค่าต่างๆครับซึ่งชนิดการส่งข้อมูลจะมี 2 ชนิดคือ $_POST กับ $_GET ครับ โดยจะมาดูกันที่ชนิด $_POST การรับค่าแบบนี้จะส่งค่าตัวแปรแบบไม่ปรากฎบน URL ของเราครับซึ่งข้อมูลที่ส่งจะเป็นความลับ เรามาดูตัวอย่างการรับ – ส่งค่ากันเลยครับ

Read More

เขียนโปรแกรมแบบ Class ด้วยภาษา PHP

เขียนโปรแกรมแบบ Class ด้วยภาษา PHP

บทความนี้จะมาสอนวิธีการเขียน Class ด้วยภาษา PHP ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการเขียนโปรแกรม PHP แบบ Class จะมีข้อดีที่มากกว่าการเขียนแบบ Structure ซึ่งหากใครได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming) ก็จะเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบคลาสได้ง่ายขึ้น เรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ

Read More

การเขียน Loop และการใช้งานในแบบต่างๆ

การเขียน Loop และการใช้งานในแบบต่างๆ

สวัสดีครับ วันนี้คิดงานไม่ออก เลยมาๆนั่งทำ Tutorial ให้สมาชิกได้อ่านกันครับ,, การเขียนวน loop ด้วยภาษา PHP นั้นเป็นการย่นระยะการเขียนโค๊ดที่ให้ผลลัพท์ซ้ำๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าโดยตัวเลข หรือการนับจำนวนต่างๆ ในการใช้งานนั้น coding ส่วนนี้จะได้ใช้กันบ่อยๆ ผมจะมาอธิบายว่าหลักๆ การเขียน loop มีกี่แบบ แล้วจะใช้อย่างไรให้เหมาะสม

Read More