POST method uploads

POST method uploads

คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดทั้งไฟล์ข้อความและไฟล์ไบนารีได้ ด้วยฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิ์และการจัดการไฟล์ของ PHP คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าใครจะได้รับอนุญาตให้อัปโหลดและสิ่งที่ต้องทำด้วยไฟล์เมื่ออัปโหลดแล้ว

Read More