เริ่มต้นทดลองสร้างหน้าเว็บ PHP

เริ่มต้นทดลองสร้างหน้าเว็บ PHP

การเริ่มต้นเขียนโครงสร้างหน้าเว็บ PHP จะมีลักษณะคล้ายๆกับหน้าเว็บ HTML, แต่จะมีข้อแตกต่างใหญ่ๆ2ข้อ คือ 1. หน้าเว็บจะต้องบันทึกนามสกุล .php ซึ่งแตกต่างจาก .html และ 2. จะต้องทำการเขียนโค๊ด PHP ในกรอบคำสั่งของ PHP เท่านั้น ซึ่งใช้คำสั่งขึ้นต้นและลงท้ายด้วย จะเป็นการจบส่วนการเขียนโค๊ด PHP ดูจากตัวอย่างข้างต้น

Read More

PHP Tags

PHP Tags

เมื่อ PHP ทำการประมวลผลคำสั่งไฟล์, โปรแกรมจะมองหาการเปิดและปิดแท็กซึ่งเป็นรูปแบบ ที่บอก PHP ในการเริ่มต้นและหยุดการตีความรหัสระหว่างคำสั่ง ลักษณะนี้จะช่วยให้ PHP ใส่คำสั่งเพื่อจะฝังตัวอยู่ในทุกประเภทของเอกสารที่แตกต่างกันเป็นทุกอย่างด้านนอกของคู่ของการเปิดและปิดแท็กจะถูกละเว้นโดย parser ของ PHP

Read More