Uploading multiple files

Uploading multiple files

สามารถอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์โดยใช้ชื่ออื่นสำหรับการป้อนข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันและจัดเตรียมข้อมูลไว้ในอาร์เรย์สำหรับคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้คุณต้องใช้รูปแบบการส่งอาร์เรย์เดียวกันในแบบฟอร์ม HTML เช่นเดียวกับการเลือกและช่องทำเครื่องหมายหลายรายการ

Read More