เขียนโปรแกรมแบบ Class ด้วยภาษา PHP

เขียนโปรแกรมแบบ Class ด้วยภาษา PHP

บทความนี้จะมาสอนวิธีการเขียน Class ด้วยภาษา PHP ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการเขียนโปรแกรม PHP แบบ Class จะมีข้อดีที่มากกว่าการเขียนแบบ Structure ซึ่งหากใครได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming) ก็จะเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบคลาสได้ง่ายขึ้น เรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ

Read More

PHP Generators

PHP Generators

Generators คือวิธีที่ง่ายต่อการใช้การวนลูป iterators ง่ายโดยไม่ต้องค่าใช้จ่ายหรือความซับซ้อนของการใช้คลาสที่ใช้อินเตอร์เฟซ Iterator

Read More