การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_GET

การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_GET

สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเทคนิคการรับส่งแบบฟอร์ม ชนิด $_GET ครับ โดยการรับค่าแบบ $_GET นี้จะแตกต่างแบบ $_POST ตรงที่การส่งข้อมูลจะส่งไปทาง URL ของเว็บโดยที่รูปแบบการส่งจะเป็นลักษณะดังตัวอย่างนี้

Read More

ตัวแปร อาร์เลย์ ( Array )

ตัวแปร อาร์เลย์ ( Array )

อาร์เรย์ ( Array ) คือชุดของข้อมูลที่นำมาเรียงต่อๆกันอย่างมีลำดับ โดยจัดเก็บข้อความหรือตัวเลขซึ่งสามารถเก็บลงไปได้หลายๆตัวในตัวแปรเดียวกัน การอ้างอิงข้อมูลแต่ละตัวในอาร์เรย์ จะใช้ Index หรือ Key ในการอ้างอิงนั้นๆ และตัวแปร array ใน PHP เป็นได้ทั้ง indexed array และ associative array

Read More

การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ Conditional statements

การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ Conditional statements

การเขียนโปรแกรมกำหนดเงื่อนไข (Conditional statements) คือการดำเนินการเงื่อนไขที่แตกต่างกันเพื่อทำงานบางอย่างที่เรากำหนดไว้ ซึ่งบ่อยครั้งที่เราเขียนโค๊ด จะต้องมีการทำงานคำสั่งแบบทางเลือก ซึ่งใช้ logic ในการคิดซึ่งผลลัพธ์ของเงื่อนไขจะออกมาเป็น ถูก (True) หรือ ผิด (False)

Read More

ค่าคงที่ (Constant)

ค่าคงที่ (Constant)

ค่าคงที่ (Constant) คือ ตัวแปรที่เก็บข้อมูลค่าแบบง่ายๆและเป็นตัวแปรที่ตั้งชื่อที่นิยมใช้กัน เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ เมื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปรแล้ว โดยการตั้งชื่อจะใช้ภาษาอังกฤษและส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่กำหนดชื่อตัว แปรค่าคงที่

Read More

การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_POST

การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_POST

สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเทคนิคการรับส่งค่าแบบฟอร์ม ชนิด $_POST ครับ โดยปกติการรับค่า Input ต่างๆเข้ามาประมวลผลด้วย PHP ซึ่งอาจจะนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล เราจะใช้ HTML Tag ที่ชื่อว่า

เป็นฟอร์มรับค่าต่างๆครับซึ่งชนิดการส่งข้อมูลจะมี 2 ชนิดคือ $_POST กับ $_GET ครับ โดยจะมาดูกันที่ชนิด $_POST การรับค่าแบบนี้จะส่งค่าตัวแปรแบบไม่ปรากฎบน URL ของเราครับซึ่งข้อมูลที่ส่งจะเป็นความลับ เรามาดูตัวอย่างการรับ – ส่งค่ากันเลยครับ

Read More

เซสชั่น (Session) คืออะไรแล้วใช้งานอย่างไร

เซสชั่น (Session) คืออะไรแล้วใช้งานอย่างไร

เซสชั่น (Session) คือตัวแปรในภาษา PHP ซึ่งมีคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกับตัวแปรปกติทั้งเก็บค่าข้อความหรือตัวเลข ตลอดทั้งตัวแปรที่เป็น Object ต่างๆได้ แต่จะมีความพิเศษกว่าตัวแปรปกติคือ ตัวแปรเซสชั่นและค่าตัวแปรจะยังคงอยู่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนหน้าจากหน้าหนึ่งไปสู่อีกหน้าหนึ่งซึ่งเป็นข้อดีขอตัวแปรนี้เช่น การกำหนดค่าตัวแปรเซสชั่นในหน้า sample1.php แล้วเอาค่าที่ได้มาแสดงผลในหน้า sample2.php โดยจะได้ค่าที่กำหนดจากหน้า sample1.php มาทั้งหมด ตัวแปรเซสชั่นจะยังมีค่าคงอยู่เสมอจนกระทั่งตัวแปรหมดอายุหรือถูกทำการลบค่าทิ้ง ตัวแปรเซสชั่นนิยมนำมาใช้ในการรับส่งค่าข้อมูลที่เก็บเป็นความลับที่จะต้องใช้ในการระบุตัวตนใช้สิทธิของระบบเช่น การยืนยันตัวตนด้วย Username และ Password เพื่อให้ได้ค่าตัวแปรนี้มาระบุตัวตน ตัวแปรเซสชั่นจึงมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างมาก

Read More

OOP คืออะไร

OOP คืออะไร

Object Oriented Programming (OOP) เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิด และกฎเกณฑ์การพัฒนาโปรแกรมอย่างสิ้นเชิง โดย Object Oriented Programming จัดโครงสร้างการทำงานรอบ ๆ อ๊อบเจคแทนที่คำสั่ง ทำงานกับข้อมูลมากกว่าตรรกะ ซึ่งแนวคิดเดิมโปรแกรมสามารถมองว่า กระบวนทางทางตรรกะ โดยการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ จึงทำให้โปรแกรมแบบดั้งเดิมเห็นการทำงานทางตรรกะโดยการนำเข้าข้อมูล ในส่วน Object-Oriented Programming ให้ความสนใจในการควบคุมอ๊อบเจคแทนที่การใช้ตรรกะในการควบคุม

Read More

เขียนโปรแกรมแบบ Class ด้วยภาษา PHP

เขียนโปรแกรมแบบ Class ด้วยภาษา PHP

บทความนี้จะมาสอนวิธีการเขียน Class ด้วยภาษา PHP ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการเขียนโปรแกรม PHP แบบ Class จะมีข้อดีที่มากกว่าการเขียนแบบ Structure ซึ่งหากใครได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming) ก็จะเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบคลาสได้ง่ายขึ้น เรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ

Read More

เริ่มต้นทดลองสร้างหน้าเว็บ PHP

เริ่มต้นทดลองสร้างหน้าเว็บ PHP

การเริ่มต้นเขียนโครงสร้างหน้าเว็บ PHP จะมีลักษณะคล้ายๆกับหน้าเว็บ HTML, แต่จะมีข้อแตกต่างใหญ่ๆ2ข้อ คือ 1. หน้าเว็บจะต้องบันทึกนามสกุล .php ซึ่งแตกต่างจาก .html และ 2. จะต้องทำการเขียนโค๊ด PHP ในกรอบคำสั่งของ PHP เท่านั้น ซึ่งใช้คำสั่งขึ้นต้นและลงท้ายด้วย จะเป็นการจบส่วนการเขียนโค๊ด PHP ดูจากตัวอย่างข้างต้น

Read More

MySQL คืออะไร?

MySQL คืออะไร?

MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Relational Database Management System (RDBMS) เป็นฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ ค้นหา เรียงข้อมูล และดึงข้อมูล MySQL มีความสามารถให้ผู้ใช้งานเข้าดึงข้อมูลได้หลายๆคนในเวลาเดียวกันได้และมีการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว มีการกำหนดการเข้าใช้งานของผู้ใช้ในแบบต่างๆอย่างเหมาะสม ปลอดภัย MySQL ถูกใช้งานเมื่อปี 1996 แต่โปรแกรมนี้พัฒนาตั้งแต่ปี 1979 และชนะรางวัล Linux Journal Reader ‘s Choice Award 3ปีซ้อน

Read More