POST method uploads

POST method uploads

คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดทั้งไฟล์ข้อความและไฟล์ไบนารีได้ ด้วยฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิ์และการจัดการไฟล์ของ PHP คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าใครจะได้รับอนุญาตให้อัปโหลดและสิ่งที่ต้องทำด้วยไฟล์เมื่ออัปโหลดแล้ว

Read More

สร้างแบบฟอร์ม Autocomplete ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ด้วย jQuery UI

สร้างแบบฟอร์ม Autocomplete ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ด้วย jQuery UI

ตัวอย่างนี้จะทำการสร้าง input autocomplete โดยจะใช้ jQuery UI พร้อมทั้งดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL แบบ AJAX ออกมาเป็น JSON แล้วเอามาแสดงผลการทำงาน

Read More

ระบบ PHP Diary ด้วย jQuery+CSS+HTML5

ระบบ PHP Diary ด้วย jQuery+CSS+HTML5

สวัสดีครับ วันนี้จะมี Workshop การทำบันทึก Diary ด้วย PHP และใช้เทคนิค jQuery การออกแบบโครงสร้างด้วย CSSและHTML5 ครับ โดยระบบนี้มีการออกแบบการ View สไตล์ Facebook คือสามารถกด View ทีละบันทึกลงมาเรื่อยๆ เรามาดูโครงสร้างไฟล์กันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง

Read More

ระบบยืนยันตัวตนด้วย PHP กับฐานข้อมูล MySQL

ระบบยืนยันตัวตนด้วย PHP กับฐานข้อมูล MySQL

สวัสดีครับ วันนี้จะมี Workshop ระบบยืนยันตัวตนด้วย PHP กับฐานข้อมูล MySQL สำหรับเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนในการเข้าใช้ข้อมูลที่สงวนไว้สำหรับชื่อผู้ใช้คนนั้นๆครับ โดยจะใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และใช้ session เป็นตัวแปรในการเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และใช้เทคนิค ajax+jQuery สำหรับการส่งข้อมูลไปตรวจสอบแบบฉากหลังครับ

Read More