คำสั่ง Remote files

คำสั่ง Remote files

ตราบใดที่ allow_url_fopen ถูกเปิดใช้งานใน php.ini คุณสามารถใช้คำสั่ง HTTP และ FTP URLs ที่มีฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่ใช้ชื่อไฟล์เป็นพารามิเตอร์ นอกจากนี้ URLs สามารถใช้กับคำสั่ง include, include_once, require และ require_once (ใน PHP เวอร์ชั่น 5.2.0 ต้องเปิดใช้งานคำสั่ง allow_url_include) ดูโปรโตคอลที่สนับสนุนและ Wrappers สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโตคอลที่ PHP สนับสนุน

Read More

PUT method support

PUT method support

PHP สนับสนุนวิธี HTTP PUT ที่ไคลเอ็นต์บางเครื่องใช้เพื่อจัดเก็บไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ คำขอ PUT ง่ายกว่าการอัปโหลดไฟล์โดยใช้คำขอ POST และมีลักษณะดังนี้

Read More

Uploading multiple files

Uploading multiple files

สามารถอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์โดยใช้ชื่ออื่นสำหรับการป้อนข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันและจัดเตรียมข้อมูลไว้ในอาร์เรย์สำหรับคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้คุณต้องใช้รูปแบบการส่งอาร์เรย์เดียวกันในแบบฟอร์ม HTML เช่นเดียวกับการเลือกและช่องทำเครื่องหมายหลายรายการ

Read More

Error Messages Explained

Error Messages Explained

PHP ส่งกลับรหัสข้อผิดพลาดที่เหมาะสมพร้อมกับอาร์เรย์ของไฟล์ รหัสข้อผิดพลาดสามารถพบได้ในส่วนข้อผิดพลาดของอาร์เรย์ของแฟ้มที่สร้างขึ้นในระหว่างการอัปโหลดไฟล์โดย PHP กล่าวได้ว่าข้อผิดพลาดอาจพบได้ใน $ _FILES [‘userfile’] [‘error’]

Read More

POST method uploads

POST method uploads

คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดทั้งไฟล์ข้อความและไฟล์ไบนารีได้ ด้วยฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิ์และการจัดการไฟล์ของ PHP คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าใครจะได้รับอนุญาตให้อัปโหลดและสิ่งที่ต้องทำด้วยไฟล์เมื่ออัปโหลดแล้ว

Read More

การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_GET

การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_GET

สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเทคนิคการรับส่งแบบฟอร์ม ชนิด $_GET ครับ โดยการรับค่าแบบ $_GET นี้จะแตกต่างแบบ $_POST ตรงที่การส่งข้อมูลจะส่งไปทาง URL ของเว็บโดยที่รูปแบบการส่งจะเป็นลักษณะดังตัวอย่างนี้

Read More

ตัวแปร อาร์เลย์ ( Array )

ตัวแปร อาร์เลย์ ( Array )

อาร์เรย์ ( Array ) คือชุดของข้อมูลที่นำมาเรียงต่อๆกันอย่างมีลำดับ โดยจัดเก็บข้อความหรือตัวเลขซึ่งสามารถเก็บลงไปได้หลายๆตัวในตัวแปรเดียวกัน การอ้างอิงข้อมูลแต่ละตัวในอาร์เรย์ จะใช้ Index หรือ Key ในการอ้างอิงนั้นๆ และตัวแปร array ใน PHP เป็นได้ทั้ง indexed array และ associative array

Read More

การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ Conditional statements

การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ Conditional statements

การเขียนโปรแกรมกำหนดเงื่อนไข (Conditional statements) คือการดำเนินการเงื่อนไขที่แตกต่างกันเพื่อทำงานบางอย่างที่เรากำหนดไว้ ซึ่งบ่อยครั้งที่เราเขียนโค๊ด จะต้องมีการทำงานคำสั่งแบบทางเลือก ซึ่งใช้ logic ในการคิดซึ่งผลลัพธ์ของเงื่อนไขจะออกมาเป็น ถูก (True) หรือ ผิด (False)

Read More

ค่าคงที่ (Constant)

ค่าคงที่ (Constant)

ค่าคงที่ (Constant) คือ ตัวแปรที่เก็บข้อมูลค่าแบบง่ายๆและเป็นตัวแปรที่ตั้งชื่อที่นิยมใช้กัน เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ เมื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปรแล้ว โดยการตั้งชื่อจะใช้ภาษาอังกฤษและส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่กำหนดชื่อตัว แปรค่าคงที่

Read More

การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_POST

การรับ – ส่งค่าแบบฟอร์มชนิด $_POST

สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเทคนิคการรับส่งค่าแบบฟอร์ม ชนิด $_POST ครับ โดยปกติการรับค่า Input ต่างๆเข้ามาประมวลผลด้วย PHP ซึ่งอาจจะนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล เราจะใช้ HTML Tag ที่ชื่อว่า

เป็นฟอร์มรับค่าต่างๆครับซึ่งชนิดการส่งข้อมูลจะมี 2 ชนิดคือ $_POST กับ $_GET ครับ โดยจะมาดูกันที่ชนิด $_POST การรับค่าแบบนี้จะส่งค่าตัวแปรแบบไม่ปรากฎบน URL ของเราครับซึ่งข้อมูลที่ส่งจะเป็นความลับ เรามาดูตัวอย่างการรับ – ส่งค่ากันเลยครับ

Read More