คำสั่ง Remote files

คำสั่ง Remote files

ตราบใดที่ allow_url_fopen ถูกเปิดใช้งานใน php.ini คุณสามารถใช้คำสั่ง HTTP และ FTP URLs ที่มีฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่ใช้ชื่อไฟล์เป็นพารามิเตอร์ นอกจากนี้ URLs สามารถใช้กับคำสั่ง include, include_once, require และ require_once (ใน PHP เวอร์ชั่น 5.2.0 ต้องเปิดใช้งานคำสั่ง allow_url_include) ดูโปรโตคอลที่สนับสนุนและ Wrappers สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโตคอลที่ PHP สนับสนุน

Read More

PUT method support

PUT method support

PHP สนับสนุนวิธี HTTP PUT ที่ไคลเอ็นต์บางเครื่องใช้เพื่อจัดเก็บไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ คำขอ PUT ง่ายกว่าการอัปโหลดไฟล์โดยใช้คำขอ POST และมีลักษณะดังนี้

Read More

Uploading multiple files

Uploading multiple files

สามารถอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์โดยใช้ชื่ออื่นสำหรับการป้อนข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันและจัดเตรียมข้อมูลไว้ในอาร์เรย์สำหรับคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้คุณต้องใช้รูปแบบการส่งอาร์เรย์เดียวกันในแบบฟอร์ม HTML เช่นเดียวกับการเลือกและช่องทำเครื่องหมายหลายรายการ

Read More

Error Messages Explained

Error Messages Explained

PHP ส่งกลับรหัสข้อผิดพลาดที่เหมาะสมพร้อมกับอาร์เรย์ของไฟล์ รหัสข้อผิดพลาดสามารถพบได้ในส่วนข้อผิดพลาดของอาร์เรย์ของแฟ้มที่สร้างขึ้นในระหว่างการอัปโหลดไฟล์โดย PHP กล่าวได้ว่าข้อผิดพลาดอาจพบได้ใน $ _FILES [‘userfile’] [‘error’]

Read More

POST method uploads

POST method uploads

คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดทั้งไฟล์ข้อความและไฟล์ไบนารีได้ ด้วยฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิ์และการจัดการไฟล์ของ PHP คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าใครจะได้รับอนุญาตให้อัปโหลดและสิ่งที่ต้องทำด้วยไฟล์เมื่ออัปโหลดแล้ว

Read More