ระบบ PHP Diary ด้วย jQuery+CSS+HTML5

สวัสดีครับ วันนี้จะมี Workshop การทำบันทึก Diary ด้วย PHP และใช้เทคนิค jQuery การออกแบบโครงสร้างด้วย CSSและHTML5 ครับ โดยระบบนี้มีการออกแบบการ View สไตล์ Facebook คือสามารถกด View ทีละบันทึกลงมาเรื่อยๆ เรามาดูโครงสร้างไฟล์กันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง

diary_step1

ขั้นตอนแรกเราจะมาออกแบบฐานข้อมูล MySQL

diary_step2

หลังจากนั้นเราจะมาสร้างไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูลครับตั้งชื่อไฟล์ว่า config.inc.php ครับ
<?php
  $config['dbs']="localhost"; // mysql server
  $config['dbu']="root"; // mysql username
  $config['dbp']="root"; // mysql password
  $config['database']="db_sample";
 
  @$conn=mysql_pconnect($config['dbs'],$config['dbu'],$config['dbp']) or die('Unable to Connect MySQL');
  mysql_select_db($config['database'],$conn) or die('No database: '.$config['database']);
  mysql_query('SET NAMES UTF8');
?>

** ให้ทำการเปลี่ยน mysql Username และ Password ตามที่ได้กำหนดในระบบของแต่ละคนด้วยนะครับ โดยชื่อฐานข้อมูลในตัวอย่างตั้งชื่อว่า db_sample ครับ **

ขั้นตอนต่อไป ทำการสร้างไฟล์ CSS ครับ โดยตั้งชื่อว่า style.css
@charset "utf-8";
body{
  font-family: "Tahoma";
  font-size: 12px;  
}
#wrapper{
  position: relative;
  width: 900px;
  left: 50%;
  margin-left: -455px;
  border: #C0C0C0 1px solid;
  padding: 5px;
}
.headerText{
  font-size: 2.0em;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 20px;
}
.nav{
  margin-bottom: 10px;  
}
.nav span{
  display: inline-block;
  background-color:#4F4F4F;
  cursor: pointer;
  color: #FFF;
  font-weight: bold;
  text-align:center; 
  padding: 5px 20px;
}
.nav span:hover{
  background-color:#707070; 
}
.addDiary{
  position: relative;
  display: none;
  width: 500px;
  margin-bottom: 10px;  
}
.addDiary .titleText{
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 5px;
}
.addDiary .formDetail{
  margin-bottom: 10px;  
}
.addDiary .formDetail input[type=text]{
  width: 100%;
  padding: 3px; 
}
.addDiary .formDetail textarea{
  width: 100%;
  height: 100px; 
}
.displayblog{
  position: relative;
  margin-bottom: 10px;  
}
.displayblog .blog{
  margin-bottom: 15px;  
}
.displayblog .blog .b-title{
  position: relative;
  margin-bottom: 10px;
  padding-bottom: 5px;
  border-bottom: #C0C0C0 1px solid;
}
.displayblog .blog .b-title .b-text{
  float: left;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.6em; 
  color: #484848;
  line-height: 35px;
  overflow: hidden;
}
.displayblog .blog .b-title .b-date{
  float: right;
  width: 250px; 
  line-height: 35px;
  text-align: right;
}
.displayblog .blog .b-detail{
  padding: 10px 20px;
  margin-bottom: 10px;
  border-bottom: #C0C0C0 1px dashed;
  height: 70px;
  height: auto!important;
  min-height: 70px;
}
.displayblog .blog .b-detail .b-author{
  margin-top: 10px;
  text-align: right;
  font-weight: bold;
}
.relatedDisplay{
  color: #353535;
  font-weight: bold;
  letter-spacing: 1px;
  border-top: #C0C0C0 1px solid;
  border-bottom: #C0C0C0 1px solid;
  text-align: center;
  padding: 5px 0px;
  margin-bottom: 20px;
  background-color: #EFEFEF;
  cursor: pointer;
}
.clear{
  clear: both;  
}
ขั้นตอนต่อไปสร้างไฟล์หลักครับ ตั้งชื่อว่า index.php โดยจะมีไฟล์ jquery ซึ่งในตัวอย่างใช้ jquery-1.7.2.js สามารถดาวน์โหลดได้นี่http://blog.jquery.com/2012/03/21/jquery-1-7-2-released/ ครับ
<?php
  include_once('config.inc.php');
   
  $post=$_POST;
  if(sizeof($post)>0){
    $title=$post['title_txt'];
    $author=$post['author_txt'];
    $detail=$post['detail_txt'];
    $ndate=time();
 
    $sql="Insert Into blog_data(id,name_txt,title_txt,detail_txtbox,created_date) Values(NULL,'$author','$title','$detail','$ndate')";
    if(mysql_query($sql)){
      header('Location: index.php');
      exit();
    }
  }else{
    $sql="Select * From blog_data Order By id DESC Limit 0,1";
    $result=mysql_query($sql);
    $num_rows=mysql_num_rows($result);
    if($num_rows>=1){
      $rs=mysql_fetch_assoc($result);
      $arrData=array();
      array_push($arrData,$rs);
 
      $sql="Select * From blog_data Where id<'".$arrData[0]['id']."' Order By id DESC Limit 0,1";
      $result2=mysql_query($sql);
      $num_rows2=mysql_num_rows($result2);
      if($num_rows2>=1){
        $rs2=mysql_fetch_assoc($result2);
        $arrData2=array();
        array_push($arrData2,$rs2);
      }
    }
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>My Diary : phpdevthailand.com</title>
<script language="javascript" src="jquery-1.7.2.js"></script>
<script language="javascript" src="jquery.main.js"></script>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
 
<body>
  <div id="wrapper">
    <div class="headerText">My Diary</div>
    <div class="nav">
      <span onclick="addDiary();">เพิ่มใหม่</span>
    </div>
    <div class="addDiary">
      <form method="post">
      <div class="titleText">หัวข้อ:</div>
      <div class="formDetail"><input name="title_txt" type="text"></div>
      <div class="titleText">ผู้บันทึก:</div>
      <div class="formDetail"><input name="author_txt" type="text"></div>
      <div class="titleText">ข้อความ:</div>
      <div class="formDetail"><textarea name="detail_txt"></textarea></div>
      <div class="formDetail"><input type="submit" value="บันทึก"></div>
      </form>
    </div>
    <?php if(sizeof($arrData)>0){ ?>
    <div class="displayblog">
      <div class="blog">
        <div class="b-title">
          <div class="b-text"><?php echo $arrData[0]['title_txt']; ?></div>
          <div class="b-date"><?php echo date('d-m-Y H:i:s',$arrData[0]['created_date']); ?>, <a href="del.php?id=<?php echo $arrData[0]['id']; ?>">[ลบ]</a></div>
          <div class="clear"></div>
        </div>
        <div class="b-detail">
          <?php echo $arrData[0]['detail_txtbox']; ?>
          <div class="b-author">บันทึกโดย: <?php echo $arrData[0]['name_txt']; ?></div>
        </div>
      </div> 
    </div>
    <?php } ?>
    <?php if(sizeof($arrData2)>0){ ?>
    <div class="relatedDisplay">
      <div onclick="viewBlog('<?php echo $arrData2[0]['id']; ?>');">ดูบันทึก: <?php echo $arrData2[0]['title_txt']; ?></div>
    </div>
    <?php } ?>
  </div>
</body>
</html>
<?php
  } 
?>
ต่อไปสร้างไฟล์ jquery.main.js เพื่อเขียนคำสั่ง jquery สำหรับเพิ่ม/ลบ Diary ของเรานะครับ
function addDiary(){
  $(".addDiary").css({'display':'inline'});
}
 
function viewBlog(txtID){
  $.ajax({
    type: 'POST',
    data: ({id: txtID}),
    url: 'ajaxView.php',
    success: function(callBack){
      if(callBack!=''){
        var arrData=callBack.split('||xx||');
        $(".displayblog").append(arrData[0]);
        if(arrData[1]!='false'){
          $(".relatedDisplay").html(arrData[1]);
        }else{
          $(".relatedDisplay").remove();
        }
      }     
    }
  });
}
ขั้นตอนต่อไปสร้างไฟล์ ajaxView.php สำหรับดูบันทึกก่อนหน้าตามแบบ Facebook ครับ
<?php
  include_once('config.inc.php');
   
  $post=$_POST;
  if(sizeof($post)>0){
    $id=$post['id'];
 
    $sql="Select * From blog_data Where id='".$id."'";
    $result=mysql_query($sql);
    $num=mysql_num_rows($result);
    if($num>=1){
      $rs=mysql_fetch_assoc($result);
?>
<div class="blog">
  <div class="b-title">
    <div class="b-text"><?php echo $rs['title_txt']; ?></div>
    <div class="b-date"><?php echo date('d-m-Y H:i:s',$rs['created_date']); ?>, <a href="del.php?id=<?php echo $rs['id']; ?>">[ลบ]</a></div>
    <div class="clear"></div>
  </div>
  <div class="b-detail">
    <?php echo $rs['detail_txtbox']; ?>
    <div class="b-author">บันทึกโดย: <?php echo $rs['name_txt']; ?></div>
  </div>
</div>
<?
      $sql="Select * From blog_data Where id<'$id' Order By id DESC Limit 0,1";
      $result2=mysql_query($sql);
      $num2=mysql_num_rows($result2);
      if($num2>=1){
        $rs2=mysql_fetch_assoc($result2);
        echo '||xx||';
?>
<div onclick="viewBlog('<?php echo $rs2['id']; ?>');">ดูบันทึก: <?php echo $rs2['title_txt']; ?></div>
<?php
      }else{
        echo '||xx||false';
      }
    }
  }
?>
ต่อไปสร้างไฟล์ del.php สำหรับลบบันทึกครับ
<?php
  include_once('config.inc.php');
   
  $get=$_GET;
 
  $sql="Delete From blog_data Where id='".$get['id']."'";
  if(mysql_query($sql)){
    header('Location: index.php');
    exit();
  }
?>
รูปผลการทำงานครับ

diary_result1

diary_result2

diary_result3

ลองทดลองทำกันดูนะครับ แล้วลองเอามาแลกเปลี่ยนกันว่าทำได้แบบไหนบ้าง ใครมี Idia ดีๆที่จะสามารถเติมแต่งงานชิ้นนี้เอามาแชร์กันนะครับ แล้วจะรอชื่นชมผลงานครับ ใครอ่านบทความนี้แล้ว อย่าลืมส่งต่อความรู้ให้เพื่อนๆและกด Like Fanpagehttp://www.facebook.com/pages/phpdevthailand/432775100101469 กันด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขกับการเขียนโปรแกรมครับ /iBoy
ความคิดเห็น
(มีผู้เข้าชม 4,240 ครั้ง, 1 ผู้เข้าชมในวันนี้)

Related posts