จุดแข็งหลักๆของภาษา PHP

ภาษา PHP เป็นคู่แข่งกับหลายๆภาษาเช่น Perl, Microsoft Active Server Page (ASP, ASP.NET), Java Server Page(JSP), Allaire Cold Fusion เป็นต้น โดยการการเปรียบเทียบการทำงาน PHP มีจุดแข็งหลักๆคือ
 
  • ประสิทธิภาพสูง (High Performance)
  • มี Interface ที่สนับสนุนระบบจัดการฐานข้อมูลหลายโปรแกรม (Interfaces to many different database systems)
  • มี library จำนวนมากที่ติดตั้งอยู่ใน PHP อยู่แล้ว (Build-in libraries for many common Web tasks)
  • ลงทุนน้อย (Low Cost)
  • สามารถเรียนรู้ได้เร็วและใช้งานง่าย (Ease of learning and use)
  • โปรแกรมมีขนาดเล็ก(Portability)
  • มี source code หลากหลาย (Availability of source code)
 
ประสิทธิภาพของภาษา PHP
PHP สามารถใช้กับเครื่อง Server ที่ราคาไม่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าชมเพจเป็นล้านคนต่อ หนึ่งวัน ด้วย Zend Technology (http://www.zend.com) ที่ทำให้ PHP มีความสามารถในส่วนนี้
ความคิดเห็น
(มีผู้เข้าชม 1,680 ครั้ง, 1 ผู้เข้าชมในวันนี้)

Related posts