Mozilla ขอเก็บข้อมูลผู้ใช้เพิ่มผ่าน Firefox Health Report เพื่อใช้ปรับปรุง

Mozilla ประกาศฟีเจอร์ใหม่ของ Firefox ชื่อ Firefox Health Report (FHR) ที่จะขอเก็บข้อมูลการใช้งาน Firefox จากผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนา Firefox ให้ดียิ่งๆ ขึ้น
 
ข้อมูลที่ Mozilla อยากได้มี 4 หมวดกว้างๆ ได้แก่

  • configuration data เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันของ Firefox
  • customization data เช่น ติดตั้งส่วนเสริมอะไรไปบ้าง
  • performance data เช่น ระยะเวลาที่ใช้เรนเดอร์เว็บเพจ
  • wear and tear data เช่น ระยะเวลาการท่องเน็ตของเรา จำนวนการแครชในอดีต
 
Mozilla สัญญาว่าจะไม่เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ เช่น คำค้น พิกัดที่อยู่ และฟีเจอร์นี้สามารถปิดไม่ใช้งาน-ลบข้อมูลเก่าที่เคยส่งให้ Mozilla ได้ตลอดเวลา
 
Firefox Health Report จะเริ่มเข้ามาในรุ่น nightly ในเร็วๆ นี้ และทยอยเข้ามาในรุ่นเสถียรต่อไป ใครอยากช่วยให้ Firefox ทำงานได้ดีขึ้นก็อาจพิจารณาส่งข้อมูลกลับไปยัง Mozilla ได้ครับ
 
ที่มา – Mozilla, blognone
ความคิดเห็น
(มีผู้เข้าชม 1,338 ครั้ง, 1 ผู้เข้าชมในวันนี้)

Related posts