Responsive Web Design คืออะไร?

Responsive Web Design คืออะไร?

Responsive Web Design คือ การออกแบบ Web Page ให้แสดงผลออกมาให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจออุปกรณ์ซึ่งปัจจุบันมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปเช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต เครื่องเล่นเกมพกพา เป็นต้นซึ่งปัจจุบัน Browser ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับหลากหลายอุปกรณ์ แต่ที่เราเจอกันจะพบปัญหาการแสดงผลหน้าเว็บที่ไม่ตรงกับอุปกรณ์เช่น ขนาดตัวหนังสือเล็กไป, ปุ่มต่างๆก็เล็กลง หรือแม้กระทั่งการแสดงผลข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นต้น

Read More

PHP Tags

PHP Tags

เมื่อ PHP ทำการประมวลผลคำสั่งไฟล์, โปรแกรมจะมองหาการเปิดและปิดแท็กซึ่งเป็นรูปแบบ ที่บอก PHP ในการเริ่มต้นและหยุดการตีความรหัสระหว่างคำสั่ง ลักษณะนี้จะช่วยให้ PHP ใส่คำสั่งเพื่อจะฝังตัวอยู่ในทุกประเภทของเอกสารที่แตกต่างกันเป็นทุกอย่างด้านนอกของคู่ของการเปิดและปิดแท็กจะถูกละเว้นโดย parser ของ PHP

Read More

Chrome กำลังทดสอบระบบ Notifications บน OS X, ถอดฟีเจอร์รวมแท็บบน Android

Chrome กำลังทดสอบระบบ Notifications บน OS X, ถอดฟีเจอร์รวมแท็บบน Android

Chrome กำลังทดสอบที่สำคัญ 2 อย่าง คือการใช้ระบบ Notifications บน OS X และถอดฟีเจอร์รวมแท็บบน Android

Read More

PHP Generators

PHP Generators

Generators คือวิธีที่ง่ายต่อการใช้การวนลูป iterators ง่ายโดยไม่ต้องค่าใช้จ่ายหรือความซับซ้อนของการใช้คลาสที่ใช้อินเตอร์เฟซ Iterator

Read More

คำสั่งที่มีประโยชน์ของ PHP

คำสั่งที่มีประโยชน์ของ PHP

ให้เราทำสิ่งที่มีประโยชน์มากในขณะนี้. พวกเราจะไปตรวจสอบสิ่งที่จัดเรียงของเบราว์เซอร์ผู้เข้าชมใช้. เพื่อที่เราจะตรวจสอบสตริงตัวแทนผู้ใช้เบราว์เซอร์จะส่งเป็นส่วนหนึ่งของการร้องขอ HTTP

Read More